Etätyötä tekevät kuuluvat viraston henkilöstöön ja työyhteisöön. Henkilöstölle kohdistetun tiedotuksen ja järjestettyjen tilaisuuksien on saavutettava myös heidät.

Myös etätyötä tekevän on oltava tavoitettavissa tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Yhteydenpitoa ja yhteistyötä etätyön aikana on hyvä täsmentää kunkin etätyötä tekevän kanssa ottaen huomioon hänen työtehtäviensä luonne sekä työnantajan ja työyhteisön tarpeet.

Etätyötä tekevällä on velvollisuus osallistua työtehtäviin liittyviin kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin. Esimerkiksi tiedossa olevat säännönmukaiset kokoukset, joihin tulee osallistua, voidaan myös kirjata osaksi etätyön käytännön järjestelyjä.